Zingeving

Ontwerp gedragslijnen van medemenselijk idealisme

 

·         Het zo goed mogelijk benutten van eigen talenten en vaardigheden

·         Om waardevol te zijn in een kleine kring of in een groter geheel

·         In samenspraak met anderen 

      Een nuttige uitvinding te doen

·         Voor het redden van de natuur

·         Voor verbetering van iets in de samenleving

·         Met steun voor gelijke behandeling van medemensen, onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, taal, etnische afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, sociale status of  opvattingen  

·         Steeds zoekend naar informatie om  verantwoord naar eigen geweten te kunnen handelen

·         Met respect voor elke gezinsvorm

·         Met respect voor ieders recht op een goede naam  

·         Iedereen het vrije beheer toekennend over eigen leven en sterven.

·         Iedereen de keuze latend om zich al dan niet aan te sluiten bij een gemeenschap 

·         Deelnemend naar vermogen aan de besluitvorming in de eigen kring

·         Met steun voor de toepassing van mensenrechten, van sociale gerechtigheid en van internationaal recht

·         Met speciale zorg voor hulpbehoevenden

Met steun voor  vrije meningsuiting, de waarden van medemensen in acht nemend 

·         Met bijval voor degenen die proberen kinderen te beschermen tegen geweld en seksueel misbruik 

 

·         Met bijval voor degenen die zorgen dat kinderen genuanceerde  informatie krijgen over idealen en levensbeschouwing.

   

Wie zoekt, ....

 

Wie zoekt naar de zin van leven, leren en werken, laat zich inspireren door verhalen zoals onder de knop <acties>.

Als je gemotiveerd bent, kijk dan welke van de hiernaast afgedrukte gedragslijn je als eerste wilt helpen uitwerken. 

Vul hieronder het gekozen kernwoord in.  Je krijgt dan per mail de uitnodiging om samen met anderen aan een tekst te sleutelen.

Lange termijn planning vind je onder de knop <Over Ons/Beleid> of de link Beleid.

 

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Circulaire beraadslaging


   In het bedrijfsleven wordt vaak een  kring gevormd voor een gesprek dat minder persoonlijk is maar wel gelegenheid biedt om in een korte tijd een grote groep mensen bij een probleem te betrekken.

    De leiding lanceert een probleem en een aantal mogelijke beslissingen. Iedere aanwezige krijgt de gelegenheid om in enkele woorden gemotiveerd een voorkeur uit te spreken.

    De foto hiernaast werd gemaakt tijdens zo'n circulaire beraadslaging. Aan de orde waren gedachten en verhalen bij moeilijke  gewetenbeslissingen.