Zingeving

Ontwerp gedragslijnen van medemenselijk idealisme

 

      a. Het zo goed mogelijk benutten van eigen talenten voor verdere ontwikkeling

      b.  Om waardevol te zijn in een kleine kring en in een groter geheel. 

      c.  In samenspraak met anderen  

      d.  Voor de ontwikkeling van een betere samenleving en voor het redden van de natuur.

      e.  Met steun voor gelijke behandeling van medemensen, onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, taal, etnische afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, sociale status of  opvattingen.    

      f.   Steeds zoekend naar informatie om  verantwoord naar eigen geweten te kunnen handelen

      g.   Met respect voor elke gezinsvorm      

      h.   Met respect voor ieders recht op een goede naam   

      i.   Iedereen het vrije beheer toekennend over leven en sterven.

     j.   Iedereen de keuze latend om zich al dan niet aan te sluiten bij een gemeenschap

     k.  Deelname naar vermogen aan de besluitvorming in de eigen kring

     l.   Met steun voor de toepassing van  mensenrechten, van sociale gerechtigheid en van internationaal recht.

     m.  Met speciale zorg voor degenen die hulp nodig hebben.

n.   Met steun voor  vrije meningsuiting, de waarden van medemensen in acht nemend

o.   Met bijval voor ouders die hun kinderen proberen te beschermen tegen geweld en seksueel misbruik

p.   Met bijval voor degenen die zorgen dat kinderen genuanceerde  informatie krijgen over idealen en levensbeschouwing.

   

Keuze

Tomastafel nodigt elke bezoeker van deze site uit om deel te nemen aan de gedachtewisseling over haalbare idealistische gedragslijnen.

Iedereen die reageert, krijgt volgens plan de gelegenheid deel te nemen aan de vervolg online gedachtewisseling en t.z.t.  aan fysieke beraadslaging.

 

Welke twee gedragslijnen in de linker kolom vind je geschikt voor een online gedachtewisseling over zingeving? Kies kernwoorden met de bijbehorende letter.

                              a b c d e f g h i j k l m o p

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Circulaire beraadslaging


   In het bedrijfsleven wordt vaak een  kring gevormd voor een gesprek dat minder persoonlijk is maar wel gelegenheid biedt om in een korte tijd een grote groep mensen bij een probleem te betrekken.

    De leiding lanceert een probleem en een aantal mogelijke beslissingen. Iedere aanwezige krijgt de gelegenheid om in enkele woorden gemotiveerd een voorkeur uit te spreken.

    De foto hiernaast werd gemaakt tijdens zo'n circulaire beraadslaging. Aan de orde waren gedachten en verhalen bij moeilijke  gewetenbeslissingen.