Zin zoeken

 • Het milieu
 • Levensdoel
 • Zelfopoffering
 • Voltooid leven
 • Eigen geweten
 • Liefde en trouw
 • Betrouwbaar
 • Hoop en uitzicht
 • De achtergestelden
 • Aangeboren achterstand
 • Verdraagzaaheid

Corona gesprekken


 

Start

Als je in een groep zit die vaker samenkomt, vraag  je of je ieders verhaal of opmerking zou mogen horen bij een serieuze kwestie. Als iedereen daarmee instemt, leg je uit hoe van persoonlijk luisterhouding wordt uitgegaan.

 

 

Gesprek

 

 Citaat of foto

 Uitwisseling

 Zin zoeken

 Lijn

 

Bij een citaat of foto geven deelnemers met een paar woorden commentaar.

 

Bij uitwisseling gaat het om  afwegingen, twijfels en persoonlijke ervaringen die opkomen bij het thema dat tevoren is aangegeven.

 

Bij zin zoeken gaat het om het al dan niet ontdekken van gemeenschappelijke trekken in de verschillnde  verhalen.

 

Tot slot zoeken deelnemers naar een conclusie, een wens, een formule of geragslijn.


Luisterhouding

 

Aan degene die wil deelnemen aan een samenspraak wordt gevraagd zichzelf en de anderen aan de volgende gedragsregels te houden.

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal of overweging vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5  Sta toe dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt en dat tijdig de vier stappen worden gezet.

 

Circulaire beraadslaging


 

In het bedrijfsleven wordt vaak een  kring gevormd voor een gesprek dat minder persoonlijk is maar wel gelegenheid biedt om in een korte tijd een grote groep mensen bij een probleem te betrekken.

 

De leiding lanceert een probleem en een aantal mogelijke beslissingen. Iedere aanwezige krijgt de gelegenheid om in enkele woorden gemotiveerd een voorkeur uit te spreken.

 

De foto hiernaast werd gemaakt tijdens zo'n circulaire beraadslaging. Aan de orde waren gedachten en verhalen bij moeilijke  gewetenbeslissingen.