Achterban

De achterban van de Katholieke Kerk is van plan zich uit te spreken over hete hangijzers. Zij wil onderwerpen aan de orde stellen waaraan gezagdragers voorbijgaan maar die van belang zijn bij het toepassen van het evangelie op huidige levensomstandigheden.

Er worden voorbereidingen getroffen voor een Leken Forum in juni 2019 te Sao Paolo in Brazilië. Tijdens dat forum zullen vertegenwoordigers vanuit alle uithoeken van de Kerk hun visies proberen te bundelen.

Vandaag was er een afstandsvergadering. Daar kwam de vraag naar voren welke belangrijke onderwerpen worden in de Kerk niet of nauwelijks belicht.

Wie dit leest kan hiernaast reageren onder de titel <Achterban >.

Reactie schrijven

Commentaren: 0