Synodische uitspraken

 

Sinds kort werkt Ed Schreurs samen met Henk Baars en Michel Besnard van Mariënburg aan dialogen met zessen. Dialogen met zessen zijn van essentieel belang bij het voorbereiden van  een oecumenische volkssynode, een bijeenkomst van christenen die de kernwaarden van hun geloof hebben overwogen en willen formuleren. Een christen wil de weg volgen van Jezus van Nazareth in daden van de menslievendheid. Hoe die taak het beste kan worden uitgevoerd, is een kwestie van wikken en wegen.

 

De omstandigheden van de ene persoon zijn vaak vergelijkbaar met die van een ander maar ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Daarom kan het beste gedrag niet worden geregeld met onwrikbare wetten. Je moet vertrouwen op je eigen ervaring en op wat je zou kunnen leren door te luisteren naar wat anderen hebben ondervinden.

 

De noodzaak om te beslissen doet zich voor als het gaat om kiezen tussen twee vrienden, tussen zakelijke alternatieven of als het gaat om het stellen van een levensdoel, om een gezin te stichten, om een standpunt in te nemen over de lokale politiek, het geloof of de ambtelijke kerk. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de beslissing te nemen, niet die van iemand anders.

 

Zodra iedereen in een synodische dialoog heeft verteld  van een persoonlijke ervaring, kunnen deelnemers beraadslagen over de vraag of er een gemeenschappelijke tijdgebonden richtlijn is te formuleren, een lijn die in overeenstemming is met het evangelie. Als dit het geval is, is het zeker de moeite waard om ze in te sturen.

Veel richtlijnen vormen namelijk samen collectieve wijsheid of richtlijnen voor de oecumenische volkssynode. Gasten op de slotbijeenkomst van een synode zullen op de circulaire manier van counseling de ontvangen gedragslijnen op een schaal zetten. Het uiteindelijke doel zijn uitspraken waarin veel christenen zichzelf kunnen herkennen. Die synodische uitspraken sterken hen in de overtuiging dat het goed is om samen met velen de weg van Jezus van Nazareth te blijven volgen ook onder wisselende omstandigheden in deze tijd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0