Onafhankelijkheid


 

Bij brand in een hotel blijken onlangs omstaanders onmiddellijk in actie te zijn gekomen om zoveel mogelijk mensen te redden.

 

Eerder was in de krant te lezen hoe scholieren een gehandicapte man uit een sloot wisten te halen.

 

Maanden terug blijkt in Zuid Frankrijk een man zich opgeofferd te hebben voor een zieke vrouw bij een gijzeldrama.

 

Deze hulpverleners hebben geen tijd gehad om raad te vragen aan deskundigen. Hun stonden geen citaten voor ogen van pausen of beroemdheden. Ze handelden  onafhankelijk van doctrines maar op basis van eigen inzicht.

 

 

Het lijkt erop dat een oplossing voor de noodsituatie van de kerk wordt verhinderd door afhankelijkheid van doctrines, zelfs bij hervormingsgezinde burgers.

Paus Franciscus liet onlangs nog een zien hoe theologische tegenstrijdige redeneringen hem verhinderen aan vrouwen dezelfde rechten toe te kennen als aan mannen.

Zelfs welwillende bisschoppen en priesters voelen zich gebonden aan de regels van denkbeeldige goddelijk roeping.

Burgers zien al jaren dat situaties in de kerk geen redelijke analyse kunnen verdragen en die situaties strijden met het gebruik van gezond verstand.  Niettemin blijven ze theorieën van apostelen, pausen en geleerden citeren alsof hun burgerlijk eigen inzicht niet toereikend is.

Ze leveren daarmee een bewijs van onvermogen en ontnemen op die manier de spontane overtuigingskracht aan hun pleidooi.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0