Ethisch Beraad

Het bestuur van Mariënburg heeft 20 augustus de volgende tekst vrijgegeven

 

 

De natuur, het goddelijke of hoe je het ook noemt, heeft mensen bestemd voor elkaar. Zorg voor de ander ligt in het hart verankerd. Ouders zorgen voor kinderen. Mensen in nood krijgen hulp. Vrijwilligers zorgen voor anderen.  Confucius in China, Boeddha in India en anderen elders hadden al eerder een beroep gedaan op deze menselijke seculiere ethische geaardheid. Hun boodschap was dezelfde als de oproep van Jezus van Nazareth. Iedereen is persoonlijk geroepen om een ander te helpen waar dat nodig of nuttig is.

 

Het verlenen van hulp gebeurt door deze geaardheid meestal spontaan en impulsief. Maar soms moet je kiezen uit alternatieven. Het is niet meteen duidelijk wat de beste keuze  is. Je ziet een voordeel voor de een met een nadeel voor een ander. Je neemt een beslissing met de hand op je hart. Je doet een beroep op je aangeboren sociale geaardheid,  op je eigen geweten  als hoogste instantie.

 

Bij een gewetenbeslissing zal deze of gene je wellicht wijzen op een wettelijke regeling van een godsdienstig instituut. Zo’n regeling kan van waarde zijn als ze wijst op voor- en nadelen die je anders  zou hebben vergeten. Maar het blindelings volgen van zo’n regeling zou het ontvluchten zijn van  je eigen verantwoordelijkheid.  Meer ruggensteun  ondervind je  van  mensen die je vertellen hoe en waarom ze in vergelijkbare omstandigheden een gewetensvolle beslissing hebben genomen. De achtergrond van vertellers kan verschillend zijn. Verhalen van protestanten, katholieken, Moslims, humanisten  en andersdenkenden zijn van gelijke waarde. Zij allen komen tegenwoordig vroeg of laat in aanraking met situaties die om een gewetensbeslissing vragen. Zij zijn  gebaat bij een vertrouwelijke dialoog.

 

Marienburg heeft zich bezonnen op deze bestaande behoefte.  Zij kan  daarin voorzien door dialogen te organiseren waar gewone mensen zich kunnen uitspreken in kleine kring van ethisch beraad over bijvoorbeeld familieplanning of een andere seculiere ethische opgave. Idealiter nemen daaraan mensen vanuit verschillende denominaties deel. Deze gesprekken leveren beslist geen nieuwe wetten of dwingende adviezen op maar wel vrijblijvende beschouwingen.

 

Als op grotere bijeenkomsten die beschouwingen opnieuw aan de orde worden gesteld met inleidingen van bijvoorbeeld een ethicus, een historicus en een psycholoog, kunnen nog  meer mensen daaraan  ruggensteun en een gevoel van saamhorigheid  ontlenen. Als het lukt om met zo’n bijeenkomst inderdaad te voorzien in een bestaande behoefte, kunnen later andere thema’s aan de orde komen.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0