Humanisme

Bij het toekennen van de ANBI status aan de  stichting Tomastafel schrijft de inspecteur onder meer:

 

........Het doel van de stichting is het gesprek over humanisme te stimuleren en te faciliteren om zo de relatie tussen mensen te verdiepen. De nadruk van de feitelijke doelstelling en de werkzaamheden liggen op het faciliteren van mensen groepen om deze gesprekken mogelijk te maken. Ik ben van mening dat de stichting zich bezighoudt met levensbeschouwing en voldoet aan het algemeen nu criterium.

In de seculiere levensbeschouwing zoals humanisme staat de mens of de maatschappij centraal en wordt het bestaan van goden doorgaans buiten beschouwing gelaten. Deze vormen van levensbeschouwing benadrukken de verantwoordelijkheid van de mens om zijn eigen leven zin en vorm te geven......

Reactie schrijven

Commentaren: 0