Voorbij een trauma

 

De laatste jaren ben ik me bewust geworden dat ik deel uitmaak van een groep mensen die ooit gedacht hebben goed medemenselijk werk te kunnen doen in het rijke roomse leven. Wij hadden gedacht in dat leven een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de wereld. Vroeg of laat hebben wij echter ontdekt dat we eigenlijk het grondpersoneel vormden van een monarchaal imperium. Het systeem dat moreel gezag ontleent aan een verhaal. Dat gezag wordt ondanks onaanvaardbare fouten in stand gehouden door blinde volgzaamheid van het personeel en de goedgelovigheid van betalende volgelingen. Personeel dat uiting geeft aan een eigen mening, wordt ontslagen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Het heeft mij een trauma bezorgd met een lange nasleep. Na vier jaar van twijfelen kreeg ik gelukkig de gelegenheid om oude idealen gedurende lange tijd los te laten en wel door op te gaan in ander werk.

 

Eenmaal gepensioneerd heb ik me druk gemaakt  voor vluchtelingenwerk en voor werkelozen. Daar heb ik gezien hoe je jezelf kunt verliezen door je onbetaald met teamgenoten in te zetten voor hulpbehoevenden. Iets van het oude ideaal kwam bij me bovendrijven. Na het bestuderen van geweldloze revoluties heb ik in Washington DC een bijdrage geleverd aan de oprichting van het Non Violent Action Instituut NVA. Daarna werd ik gevraagd  om in Rome tijdens de 50 jarig concilie viering te helpen bij het opstellen van een lijst van de meest urgente veranderingen in de Kerk. Ik ben bestuurslid geworden van Marienburg vereniging van kritisch katholieken. Ik ben de  geschiedenis van de jonge kerk gaan bestuderen. Ik leerde om alle oude zekerheden terzijde te schuiven als tijdgebonden bedenksels. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij het humanistisch godsbeeld van de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza. Zoals bij hem is bij mij het respect verder uitgegroeid voor de Almachtige Schepper in alles en in onszelf, voor wonderen in de natuur, voor voorbeeldige mensen en voor degenen die in deze tijd onafhankelijk hun geweten volgen. Tijdens dialogen heb ik gemerkt hoe je elkaar tot steun kunt zijn bij het nemen van gewetensvolle beslissingen door persoonlijke ervaringen  naast elkaar te leggen.

 

Ed Schreurs

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0