Beginselen

Bericht

 

Het Parlement van Wereldgodsdiensten blijkt  de volgende leidende beginselen te hanteren

 

 1.    Toewijding aan een cultuur van geweldloosheid en eerbied voor alle leven,

 2.     inzet voor een cultuur van solidariteit en een rechtvaardige economische orde..,   

 3.    toewijding aan een cultuur van tolerantie en waarheidsgetrouw leven..,   

 4.    inzet voor een cultuur van gelijkheid en partnerschap tussen mannen en vrouwen.   

 5.    Inzet voor een cultuur van duurzaamheid en zorg voor de aarde.

 

De eerste vier beginselen werden 4 september 1993 aangenomen in Washington DC tijdens een vergadering van 6500 vertegenwoordigers van 125 verschillende godsdiensten. In juli 2018 is daaraan de vijfde richtlijn toegevoegd over ecologische verantwoordelijkheid. Hieraan is een breed, maanden durend,  consultatieproces voorafgegaan. Het is uiteindelijk  goedgekeurd door de raad van trustees van het Parlement van de Wereldgodsdiensten.

 

In de eerste week van november 2019 kwamen in Toronto Canada 8000 vertegenwoordigers bijeen uit diverse spirituele tradities: natuurreligies van inheemse volken, moslims, christenen, joden, hindoes, boeddhisten, taoisten, confucianisten, Sikhs, zoroastriers en wicca’s. Zij onderstreepten nogmaals de beginselen en wel vanuit <the power of inclusion>.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0