Ontwerp Gelovig Beraad 2021

 

Kleine Kring

 

Voormiddag 10.00-12.30

 

Zang

 

Lezing over interactief confereren

 

          Pleidooi voor meditatie en voor stil gebed

          Pleidooi voor  Handvest Menslievend gedrag

          Pleidooi sacramentele teksten voor het Volk Gods

          Pleidooi voor kleine kringen van gelovigen

          Pleidooi voor intervisie tussen kleine kringen

 

Lunch 12.30- 13.30

 

Namiddag 13.30- 16.00

 

1.         Hoeveel steun krijgt elk pleidooi?

 

2.         Circulaire beraadslaging: Iedereen krijgt even het woord

 

3.         Samenkomst met  stil gebed, bekentenissen, het delen van gebroken brood en samenzang

 

 

 

          Bij meditatie en bij stil gebed spreek je God niet aan. Je laat God op je inwerken. Vergelijk mijn stilzwijgende God

 

          Elke zin in een handvest voor menslievend gedrag vraagt om een gebaar van instemming , van twijfel of van afwijzing. Zie een onwerp

 

          Het volk Gods heeft een priesterlijk bevoegdheid. Een gelovige kan over een andere gelovige Gods zegen afroepen bij de geboorte van een kind, aan iemands sterfbed, bij het aangaan van een verbintenis enz.

 

          De naasten vormen de kleine kring van wie we wel en wee kunnen volgen en die we waar nodig echt kunnen steunen.

 

          Kleine gemeenschappen laten regelmatig iemand uit eigen kring een collega gemeenschap bezoeken en een getuigenis afgeven en ophalen.