24. augustus 2019
Menslievendheid is aangeboren
13. mei 2019
Europa voor economische rechtvaardigheid. Manifestatie 19 mei in Utrecht
13. mei 2019
Citaten als bewijs van onvermogen
03. mei 2019
De droom om jezelf te verliezen in boeiend werk
02. mei 2019
Moslims schamen zich voor wat in Sri Lanka is gebeurd
05. februari 2019
Een volkssynode kan onthullen en aanmoedigen hoe christenen in de 21ste eeuw het evangelie in praktijk proberen te brengen. Zo’n synode dient zeer zorgvuldig te worden voorbereid. Alleen door te luisteren naar duizenden verhalen rond gedragsproblemen kan duidelijk worden hoe het gezond verstand van de christen voortschrijdend inzicht kreeg en krijgt vanuit het strikt volgen van statische regels naar het zelfstandig zoeken van de evangelische geest en de weg van Jezus van Nazareth. Minstens...
29. december 2018
Dialogen met zessen zijn van essentieel belang bij het voorbereiden van een oecumenische volkssynode
01. oktober 2017
Nu 62 theologen hebben laten weten dat ze paus Franciscus niet kunnen volgen op zijn cours van barmhartigheid, zijn er acties onderweg om gewone gelovigen de kans te geven om de paus bij te vallen
22. juli 2017
De achterban van de Katholieke Kerk is van plan zich uit te spreken over hete hangijzers. Zij wil onderwerpen aan de orde stellen waaraan gezagdragers voorbijgaan maar die van belang zijn bij het toepassen van het evangelie op huidige levensomstandigheden. Er worden voorbereidingen getroffen voor een Leken Forum in juni 2019 te Sao Paolo in Brazilië. Tijdens dat forum zullen vertegenwoordigers vanuit alle uithoeken van de Kerk hun visies proberen te bundelen. Vandaag was er een...
23. mei 2008
God zonder dogma's