Dialoog met zessen

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vorm van dialoog is pas weer mogelijk zodra de corona crisis voorbij is

 

Citaat of foto

 Uitwisseling

 Zin zoeken

 Lijn

 

Bij een citaat of foto geven deelnemers met een paar woorden commentaar.

 

Bij uitwisseling gaat het om  afwegingen, twijfels en persoonlijke ervaringen die opkomen bij het thema dat tevoren is aangegeven.

 

Bij zin zoeken gaat het om het al dan niet ontdekken van gemeenschappelijke trekken in de verschillnde  verhalen.

 

Tot slot zoeken deelnemers naar een formulering

Thema's voor dialoog met zessen

 • Het milieu
 • Levensdoel
 • Zelfopoffering
 • Voltooid leven
 • Eigen geweten
 • Liefde en trouw
 • Betrouwbaar
 • Hoop en uitzicht
 • De achtergestelden
 • Aangeboren achterstand
 • Verdraagzaamheid

Luisterhouding

 

Aan degene die wil deelnemen aan een samenspraak wordt gevraagd zichzelf en de anderen aan de volgende gedragsregels te houden.

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal of overweging vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5  Sta toe dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt en dat tijdig de vier stappen worden gezet.