Doelstelling staat nog ter discussie.

 

1.              De stichting Tomastafel wordt opgericht om te bevorderen dat degenen die naar eer en geweten bij een belangrijke beslissing het belang van anderen hebben afgewogen tegen hun eigen belang, zich gesteund weten door anderen.

 

       2.              De stichting tracht haar doel te bereiken door dialogen te organiseren waar deelnemers zich openstellen voor elkaars verhalen en ervaringen, door met een kring van deelnemers te zoeken naar een humane gedragscode en door activiteiten die daarbij passen.