Doelstelling

                De stichting is opgericht om landelijk Beraad mogelijk te maken over medemensvriendelijk gedrag.

  De stichting tracht haar doel te bereiken door lokaal c.q regionaal discussies en dialogen te organiseren over onderwerpen die het geweten raken en  die in deze tijd opduiken bij mensen van alle gezindten en overtuigingen.

 

 

Statuten link