Begroting

Ontwerp B

Begroting TOMASTAFEL 2021/2022

 

Vooraf

De kosten en baten voor de komende tijd zijn afhankelijk van plannen.

Laten we er van uitgaan dat op de uitnodiging van Kees 100 antwoorden binnenkomen.

Als we daaraan een uitnodiging koppelen om het model van Edwin te gebruiken om belangstellenden maandelijks één Euro of meer te laten betalen, nemen we ook te verplichting op ons om inschrijververs het recht te geven om online deel te nemen de gedachteontwikkelingen en maandelijks een relevant bericht te ontvangen.

De uitnodiging vraagt om een onderwerp te kiezen uit te lijst die op de website te vinden is. De meerderheid verplicht ons om daarna met informatie te komen die ter zake dienstig is. Aan de hand van commentaar stellen we uiteindelijk omtrent dat onderwerp meerdere teksten op die stimuleren.

De volgende stap is de uitnodiging voor een tweede onderwerp uit de lijst. Het proces zou herhaald kunnen worden totdat we voldoende keuzeteksten hebben om een landelijk circulair beraad te organiseren, ingeleid en afgesloten door een deskundige of stimulerende persoon. De 100 of minder deelnemers worden ter plekke tussentijds verdeeld over locaties voor 25 a 30 personen.

Deze laatste stap kan pas gezet worden zodra de corona crisis ten einde is.

 

Cijfers

 

De online activiteiten brengen geen voorzienbare kosten met zich mee.

De kosten van het Beraad zijn afhankelijk van de plaats van samenkomst. Het aanvragen van offertes wordt bemoeilijkt omdat veel zalencentra vanwege de crisis gesloten zijn of alleen prijzen geven voor crisis georiënteerde opstellingen. Uit een afrekening een vergelijkbare bijeenkomst  in 2018 in Domstad zalencentrum Utrecht is op te maken dat een luxe arrangement € 8500,- kost en een eenvoudige € 4000. Dat is dan inclusief een eenvoudige lunch, zaalhuur, microfoons en twee sprekers.

Veel lager zouden de kosten zijn als gebruik zou kunnen worden gemaakt van klaslokalen en de aula van een middelbare school waar ieder zijn eigen broodje mee zou brengen.

 

Conclusie om te begroten voor 2021/2022

 

Computer abonnement voor twee jaar               €    480,00

Landelijk Beraad Domstad Utrecht                     €  4000,00

Boekhoudsysteem per jaar                                    €    200,00

Bankkosten                                                               €      20,00

100 personen betalen 12 maanden € 1,00           € -1200,00

Plaats reserveren Domstad 100x€ 10,00             €-1000,00

 

Tekort                                                                          € 2500,00