Beleid

 

Beleidsplan Tomastafel 2020/2021

 

Tomastafel heeft voor de organisatie van communicatie en activiteiten de rechtsvorm van een stichting gekozen en wel om zich onafhankelijk van traditioneel gezag te kunnen opstellen.

Uitgangspunt is een gelovige humanistische levensbeschouwing, ofwel de overtuiging dat menselijk gedrag in hoofdzaak wordt bepaald door het persoonlijk geweten en de natuurlijke aanleg tot medemenselijk gedrag.  Zij biedt aan mondige personen met een vergelijkbare overtuiging de gelegenheid om  met elkaar in contact te komen middels dialogen en beraadslaging.

De ervaring die "Nederland-in-dialoog" en "Visie van Gelovigen" hebben opgedaan met dialogen, wordt meegenomen maar ook aangevuld. De aanvulling bestaat eruit dat bij een dialoog doelbewust, wordt aangestuurd op de formulering en bijstelling van een gedragslijn. Tijdens beraadslagingen zoeken deelnemers naar de meest aanvaardbare formulering van een gedragslijn voor hier en nu.

 

Op basis van de uitkomst van eerder gevoerde dialogen zijn ontwerp gedragslijnen geformuleerd waarover online beraadslaagd wordt. Zij die daaraan deelnemen,  krijgen uitnodigingen voor fysieke bijeenkomsten, dialogen en beraadslaging zodra de corona pandemie dat toelaat.

 

Het al dan niet slagen van de missie is afhankelijk van de respons op uitnodigingen tot deelname. Bij jonge mensen is een behoefte bespeurbaar aan zingeving. Die behoefte staat tegenover  het ongemak van reageren en een afkeer van afspraken en conventies