Financiën

De stichting wil geen winst maken. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen slechts een reiskosten vergoeding.

Tomastafel gebruikt subsidies en donaties om zichzelf, de doelstelling en de activiteiten kenbaar te maken. Daarnaast steunt zij volledig op de inzet van vrijwilligers..

 

Bankrekening bij SNS 

NL81 SNSB 0339 6686 44 t.n.v. Stichting Tomastafel

ANBI risn 86 12 04 177

Formulier