Financiën

De stichting is statutair verplicht geen winst te maken. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen slechts een reiskosten vergoeding.

Tomastafel gebruikt subsidies en donaties om zichzelf, de doelstelling en de activiteiten kenbaar te maken. Daarnaast steunt zij volledig op de inzet van vrijwilligers..

 

Bankrekening bij SNS 

NL81 SNSB 0339 6686 44 t.n.v. Stichting Tomastafel

 

ANBI  erkenning sinds 27 februari 2020

RSIN nummer 86 12 04 177