Saldo

 

Financieel overzicht  Stichting Tomastalel 14 september 2022    
               
Inkomsten              
               
22-10-2020   gift    E.S   1  
1-11-2020   gift   Marienburg 350  
1-11-2020   gift   Marienburg 600  
21-1-2021   gift   R.S   2500  
            3451  
Uitgaven              
5-11-2020   notariskosten E.S.     561
16-2-2021   websitekosten 2021 Jimbo     240
29-3-2022   websitekosten 2022 Jimdo     240
26-9-2022   Marienburgvereniging projecten   2239,26
Gedurende twee jaar  SNS bankkosten       165,24
              3445,5
Inkommsten 3451          
Uitgaven   -3445,5

 

 

       
Eindsaldo SNS bank 26-9- 2022   5,5  

 

 

 
               
N.B.              
Marienburg vereniging heeft ANBI status        
en houdt het bedrag beschikbaar voor        
projecten in de lijn van Tomastafel